Dzieje rynku w Nowym Targu

Zabudowa, mieszkańcy i użytkownicy
1719—1945


ClientPodhalańskie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk
CategoryPublication
Year2016

Dzieje rynku w Nowym Targu · Zabudowa, mieszkańcy i użytkownicy · 1719—1945

 

Monumentalna publikacja będąca zapisem wieloletnich badań Barbary Słuszkiewicz na temat historii zamieszkania i użytkowania rynkowych budynków podhalańskiej stolicy — Nowego Targu. Niewiele znacznie większych miast może poszczycić się podobnym opracowaniem. Jeszcze podczas pracy nad składem, autorka odnajdywała nowe informacje i materiały których szkoda byłoby nie uwzględnić, przez co publikacja rozrosła się dwukrotnie w stosunku do pierwotnych założeń. Blisko 600 stronicowa książka Barbary Słuszkiewicz została wydana przy okazji 670-lecia lokacji miasta Nowy Targ. Poza opracowaniem makiety, składem i stworzeniem okładki, naszym zadaniem była selekcja i przygotowanie sporej ilości materiałów graficznych zamieszczonych w niniejszej książce — rycin, druków ulotnych, rysunków, fotografii i dokumentów.